Poruchy správania u anduliek

Problém porúch správania anduliek  je relatívne častý, existuje veľa prejavov a príčin, ktoré ich spôsobujú. Príčiny vychádzajú z ich inteligencie, sexuálnej frustrácie a citovej väzby na majiteľa alebo partnera.

Prehĺtanie vzduchu

Niektoré samčeky anduliek sú schopné prehĺtaním vzduchu nafúknuť hrvoľ ako balón. Následkom prehĺtania vzduchu sa môže vyskytnúť dilatácia a atónia hrvoľa, ako aj zvýšená náklonnosť na zápal hrvoľa. Príčinou je pravdepodobne nuda. Od samotného prehĺtania vzduchu sa vtáky odučiť nedajú.

Usmrcovanie mláďat

V chovoch anduliek sa niekedy stáva, že samičky bez partnera vletia do cudzích búdok, kde usmrtia mláďatá. Možnými príčinami sú nadmerná ochrana svojho územia, nároky na určitú (obsadenú)  búdku, preplnená voliéra, príliš málo vhodných búdok alebo neznášanlivá dominantná povaha. Terapia: Takúto samičku v každom prípade treba v nasledujúcej sezóne spolu z partnerom dať do samostatného chovného zariadenia. Samičky, ktoré si usmrtia vlastné mláďatá, treba z chovu vylúčiť, pretože takéto správanie sa môže opakovať pri každom hniezdení. Príčina nie je jasná: predpokladáme, že svoju funkciu má vyrušovanie pri hniezdení, prípadne samičky chcú zniesť nové vajíčka a mláďatá považujú za rušivé.

Obhryzávanie peria

Tento zlozvyk sa vyskytuje u výstavných papagájcov vlnkovaných častejšie ako u iných typov. Kostrnky veľkých letových pier si vtáky intenzívne obzobávajú a skracujú ich dĺžku, až kým postihnuté perá neodstávajú od tela. Väčšinou je postihnuté krycie perie. Vtáky majú narušené letové schopnosti. Terapia: Vytiahnutie postihnutých pier v anestézii, úprava chovu a kŕmenia, čerstvé konáre na obzobávanie, dosadenie partnera. Napriek navrhnutým opatreniam sa u mnohých andulkách tento zlozvyk nepodarí odbúrať.

Nadmerný pud kŕmenia a masturbácia

Takéto narušené správanie sa vyskytuje u jednotlivo chovaných, väčšinou veľmi krotkých samčekov anduliek, ktorí si svoje prirodzené sociálne správanie môžu v dôsledku absencie partnera odreagovať len na vlastnom odraze v zrkadle alebo na zariadeniach klietky. Vtáky kŕmia hračky alebo lesklé zariadenia vyvrhnutým zrnom, prípadne sa s nimi pária. Terapia: Dosadenie partnera nevedie vždy k úspechu, nadmerný pud možno dočasne stlmiť opatrným podaním progesterónu.

 

 

 

 

 

Zdroj: Angelika Wedel - Okrasné vtáky, Upravil: Daniela Podolcová, Foto: pixabay.com/sk

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky, tak budeme radi, keď ich napíšete do komentárov pod článkom. Ak sa vám článok páčil, dajte mu páči sa mi a zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami.