Kalendár akvaristu

Kalendár akvaristu sa zaoberá rozvrhnutím chovateľskej činnosti v našich klimatických podmienkach. Studenovodné ryby si aj v zajatí zachovávajú obdobie neresu zafixované z prírody. Exotické ryby, pochádzajúce z tropických oblastí a chované niekoľko generácií v zajatí, nemajú zachované obdobie rozmnožovania ako v prírode. Ich rozmnožovanie závisí od podmienok, ktoré im v akváriu pripravíme.

Pri chove exotických rýb je výhodné rešpektovať naše vegetačné a klimatické podmienky. Úspech odchovu exotických rýb závisí od dostatočného množstva krmiva naloveného v prírode. Krmivo tvoria väčšinou drobné vodné živočíchy, ktorých masový výskyt závisí od ročného obdobia a vegetačných podmienok. Kalendár je preto vypracovaný tak, aby činnosť akvaristu bola v súčinnosti s možnosťami, ktoré poskytuje príroda v našej oblasti. Samozrejme, že kalendár akvaristu nemožno chápať veľmi prísne, lebo vyspelejší akvaristi si môžu chovať krmivo pre akváriové rybky umelo.

Január

Štúdium literatúry, zhotovovanie pomôcok (ohrievače, termostaty, filtre, ozonizátory, lepenie akvárií), plánovanie nových chovných zariadení, lov planktónu na spestrenie potravy generačných rýb.

Február

Zhotovovanie planktónových sietí, zhotovovanie triediacich sít a transportných nádob na planktón, zhotovovanie roštov do vytieracích elementiek, sledovanie kvality vody v prirodzených zdrojoch.

Marec

Príprava nádrží na neres, oddelenie pohlavia generačných druhov rýb (ikernatých), kontrolné lovy potravy na rozličných lokalitách, dovoz kvalitnej vody z prírody pre neres rýb.

Apríl

Príprava a rozmnožovanie malých druhov ikernatých rýb, lov potravy (vírniky a cyklopy) a intenzívny odkrm plôdika, mrazenie planktónu, zakladanie nových chovných a výstavných nádrží, vegetatívne rozmnožovanie rastlín.

Máj

Intenzívny lov drobných planktónových organizmov a ich konzervovanie mrazením. Odkrm menších druhov rýb, vegetatívne a generatívne rozmnožovanie rastlín, zakladanie emerzného spôsobu rozmnožovania rastlín.

Jún

Intenzívny lov planktónu - dafnií, ich konzervovanie sušením a mrazením, intenzívny odkrm generačných párov väčších druhov ikernatých rýb, obmedzenie počtu menších druhov rýb len na generačné jedince, zber dekoračného materiálu v prírode, intenzívne vegetatívne rozmnožovanie rastlín emerzným spôsobom.

Júl

Lov bahenníkov červených a ich konzervovanie, lov lariev pakomárov a komárov, intenzívny odkrm generačných rýb, skončenie odkrmu plôdika rýb z „jarného výteru“ a obmedzenie stavu jedincov.

August

Oddelenie pohlavia väčších druhov generačných párov rýb, ich intenzívny odkrm a zníženie teploty vody, nákup materiálu, nových druhov malých ikernatých rýb (Characidae a pod.), zber dekoračného materiálu v prírode.

September

Rozmnožovanie – neres väčších druhov rýb (Cichlidae), odkrm plôdika, zber dekoračného materiálu, stabilizácia založených nádrží, predlžovanie režimu svetla.

Október

Intenzívny odkrm plôdika väčších druhov rýb, lov planktónu – cyklopov, obmedzenie generačných jedincov na minimum (výber a selekcia), skončenie emerzného spôsobu rozmnožovania rastlín.

November

Príprava technických pomôcok (lepenie elementiek), štúdium literatúry, expedícia odkŕmeného plôdika a obmedzenie stavu generačného materiálu.

December

Plánovanie nových chovných zariadení, zhotovovanie pomôcok, štúdium literatúry, oprava poškodeného náradia na lov planktónu, nákup materiálu technického charakteru, príprava generačného materiálu rýb.

 

 

Zdroj: J. Černý – E. Topercer-Chováme akváriové ryby , Upravil: Daniela Podolcová, foto: pixabay.com/sk

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky, tak budeme radi, keď ich napíšete do komentárov pod článkom. Ak sa vám článok páčil, dajte mu páči sa mi a zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami.