Pôvod rýb

Po stámilióny rokov svojho vývinu sa ryby v udivujúcej pestrosti prispôsobili životu, kŕmeniu a rozmnožovaniu sa. Ich inštinkt prežiť je taký húževnatý, že dodnes žijú ryby, prakticky totožné s druhmi, o ktorých podľa svedectva skamenelín vieme, že nerušene plávali v oceánoch pred viac ako sedemdesiatimi miliónmi rokov. Práve rozličnosť prostredí, v ktorých nachádzame ryby, spôsobuje vo veľkej miere prekvapujúce tvary ich tela.

Ryby – stavovce, ktoré žijú okrem malých výnimiek, trvale vo vode, sa po prvý raz objavili vo vodách pokrývajúcich Zem v silúre (pred 450 – 430 mil. rokmi) a v priebehu devónu a karbónu (pred 300- 230 mil. rokmi). V tých časoch boli najrozšírenejšími a azda druhovo najpočetnejšími obyvateľmi našej planéty. Kostnaté ryby žijúce v súčasnosti sú napriek bohatstvu tvarov, v ktorých sa vyskytujú, len vrcholkami vetiev spoločného kmeňa, ktorý však dnes už neexistuje. Sledovať jednotlivé vývojové línie je pre malý počet zachovaných paleontologických nálezov rýb dosť zložité.

Všeobecne sa predpokladá, že pôvodné starobylé druhy  vznikli v mori. Za ohnisko rozšírenia a mohutného vývoja rýb sa obvykle pokladá Indický oceán, v ktorom je fauna rýb najbohatšia. Paleontologické nálezy najstarších fosílnych rýb na pevnine a geologické poznatky o tvorbe kontinentov a oceánov v minulosti však túto teóriu nepodporujú. Ryby mohli vzniknúť aj v sladkých vodách na pevnine a potom druhotne osídliť more. V súčasnosti sa väčšina ichtyológov prikláňa k názoru, že dnešná fauna rýb je naozaj sčasti morského a sčasti sladkovodného pôvodu.

Koľko  druhov rýb žije na našej planéte?

Túto otázku si často kladú nielen laici, ale aj odborníci – ichtyológovia. Odpovede na ňu neboli donedávna dosť jednoznačné. Názory jednotlivých autorov boli veľmi rozdielne a odhady kolísali medzi 16 000 – 40 000 druhmi. Najnovší pokus o reálny odhad počtu rýb žijúcich v súčasnosti pochádza z roku 1970 od amerického ichtyológa D.M. Cohena. Výsledné čísla podložené dlhoročnými zodpovednými štúdiami, udávajú asi 50 druhov kruhoústych, 515 – 550 druhov drsnokožcov a 19 135 20 980 druhov kostnatých rýb, pritom každý rok sa objavuje a opisuje asi sto nových druhov rýb.

Z celkového počtu asi 20 000 druhov rýb je:

33,1% primárne sladkovodných rýb,

8,1% sekundárne sladkovodných rýb,

6,6 % rýb striedajúcich sladké a slané vody

39,9 % morských rýb žijúcich v teplých pobrežných vodách,

5,6 % morských rýb žijúcich v studených pobrežných vodách,

6,4 % morských rýb žijúcich pri dne,

1,3 % morských rýb žijúcich ďaleko od pobrežia,

5,0 % hlbokomorských rýb žijúcich vo väčších hĺbkach ako 200 metrov.

Dnes žijúce sladkovodné ryby tvoria 41 % druhov rýb. Títo obyvatelia potokov, riek a jazier sú najviac vystavený priamemu vplyvu človeka a je veľmi povážlivé, že takmer polovica druhov rýb na našej Zemi podlieha priamo prenikavým zmenám prostredia a je intenzívne ohrozovaná ľudskou činnosťou.

 

 

 

 

Zdroj:internet, Upravil: Daniela Podolcová, Foto: pixabay.com/sk

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky, tak budeme radi, keď ich napíšete do komentárov pod článkom. Ak sa vám článok páčil, dajte mu páči sa mi a zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami.